Επιλέξτε το φύλο του παιδιού παρακάτω.

Ο υπολογιστής ύψους ειναι ένα εργαλείο που προέκυψε από στατιστικές πολλών ετών, μπορεί να υπολογίσει κατά προσέγγιση (+- 5% έως 8%) το προβλεπόμενο ύψος του παιδιού, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την εκτίμηση του παιδίατρου.